Přesun stanoviště 89.3FM z Kozmic na Lbosín schválen!

Autor: administrator <>, Téma: Informace, Vydáno dne: 10. 01. 2014

Celé znění TZ:
Rada v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. b) a v souladu s § 21 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. přijala ve věci žádosti provozovatele JOE Media s.r.o., IČ: 26152002, se sídlem Praha 412, Branišovská 187/16, PSČ 143 00 o změnu skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání

prostřednictvím vysílačů programu Rádio SÁZAVA (licence sp. zn. 2007/493/mal, Č.j.: CUN/773/2011), spočívající ve změně stanoviště kmitočtu Benešov – Kozmice 89,3 MHz / 5 kW na BENESOV LBOSIN 89,3 MHz / 5 kW, toto rozhodnutí:

Rada uděluje provozovateli JOE Media s.r.o., IČ: 26152002, se sídlem Praha 412, Branišovská 187/16, PSČ 143 00 souhlas ke změně skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů programu Rádio SÁZAVA (licence sp. zn. 2007/493/mal, Č.j.: CUN/773/2011), spočívající ve změně stanoviště kmitočtu Benešov – Kozmice 89,3 MHz / 5 kW na BENESOV LBOSIN 89,3 MHz / 5 kW na nové souřadnice WGS 84: 14 49 32 / 49 47 36.

Celý text článku je zobrazen